Unit 9: Cities of the world - Vocabulary

Thứ sáu - 17/06/2022 18:20
New words Transcription Meaning
Africa /ˈæfrɪkə/ châu Phi
Antarctica /ænˈtɑːktɪkə/ châu Nam Cực
architect /ˈɑːkɪtekt/ kiến trúc
Asia /ˈeɪʒə/ châu Á
Australia /ɒsˈstreɪliə/ nước Úc, châu Úc
award /əˈwɔːd/ phần thưởng
awful /ˈɔːfl/ kinh khủng
capital /ˈkæpɪtəl/ thủ đô
city /ˈsɪti/ thành phố
common /ˈkɒmən/ thông thường
consist (of) /kənˈsɪst əv/ bao gồm
continent /ˈkɒntɪnənt/ lục địa, đại lục
country /ˈkʌntri/ quốc gia, đất nước
creature /ˈkriːtʃər/ sinh vật
crowded /ˈkraʊdɪd/ đông đúc, chật ních
dangerous /ˈdeɪndʒərəs/ nguy hiểm
design /dɪˈzaɪn/ thiết kế
egg-shaped building /eg-ʃəɪpt ˈbɪldɪŋ/ tòa nhà hình quả trứng
Europe /ˈjʊərəp/ châu Âu
exciting /ɪkˈsaɪtɪŋ/ hứng thú, náo nhiệt
expensive /ɪkˈspensɪv/ đắt đỏ
famous (for) /ˈfeɪməs fɔːr/ nổi tiếng
heritage /ˈherɪtɪdʒ/ di sản
historic /hɪˈstɒrɪk/ có tính lịch sử
journey /ˈdʒɜːni/ chuyến đi, hành trình
landmark /ˈlændmɑːk/ mốc bờ, giới hạn
leisure activity /ˈleʒər ækˈtɪvɪti / hoạt động giải trí
lovely /ˈlʌvli/ đáng yêu
merlion /mɜˈlaɪən/ sư tử cá
noisy /ˈnɔɪzi/ ầm ĩ, ồn ào
North America /nɔːθ əˈmerɪkə/ Bắc Mỹ
overall /əʊvəˈrɔːl/ toàn bộ
palace /pæləs/ lâu đài
peaceful /ˈpiːsfl/ thanh bình
place of interest /pleɪs əv ˈɪntrəst/ nơi/ điểm tham quan
playwright /ˈpleɪraɪt/ nhà viết kịch
polluted /pəˈluːtɪd/ bị ô nhiễm
popular /ˈpɒpjələr/ phổ biến
postcard /ˈpəʊstkɑːd/ bưu thiếp
purpose /ˈpɜːpəs/ mục đích
quiet /ˈkwaɪət/ yên tĩnh
royal /ˈrɔɪəl/ thuộc hoàng gia
safe /seɪf/ an toàn
South America /saʊθ  əˈmerɪkə/ Nam Mỹ
square /skweər/ quảng trường
Sweden /ˈswiːdn/ nước Thụy Điển
symbol /ˈsɪmbl/ biểu tượng
Temple of Literature /ˈtempəl əv ˈlɪtrətʃər / Văn Miếu
tower /ˈtaʊər/ tòa tháp
UNESCO World Heritage /juːˈneskəʊ wɜːld ˈherɪtɪdʒ/ di sản thế giới được UNESCO công nhận
university /ˌjuːnɪˈvɜːsəti/ trường đại học
web page /web peɪdʒ/ trang web
well-known /wel ˈnəʊn/ nổi tiếng
writer /ˈraɪtər/ nhà văn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi