Unit 7: Television - Vocabulary

Thứ năm - 09/06/2022 22:10
New words Transcription Meaning
adventure /ədˈventʃər/ sự phiêu lưu
animal programme /ˈænɪməl ˈprəʊɡræm/ chương trình động vật
announce /əˈnaʊns/ thông báo
audience /ˈɔːdiəns/ khán giả
boring /ˈbɔːrɪŋ/ tẻ nhạt
broadcast /ˈbrɔːdkɑːst/ phát thanh
cartoon /kɑːˈtuːn/ hoạt hình
channel /ˈtʃænəl/ kênh
character /ˈkærəktə(r) nhân vật
clever /ˈklevər/ khéo léo
clip /klɪp/ đoạn vi-đê-ô
clumsy /ˈklʌmzi/ vụng về
comedian /kəˈmiːdiən/ nghệ sĩ hài kịch
comedy /ˈkɒmədi hài kịch
cool /kuːl/ mát mẻ
cute /kjuːt/ đáng yêu
discover /dɪˈskʌvə(r)/ khám phá
documentary /dɒkjuˈmentri/ phim tài liệu
educate /ˈedjukeɪt/ giáo dục
educational /edjuˈkeɪʃənl/ thuộc về giáo dục
entertain /entəˈteɪn/ chiêu đãi, giải trí
entertaining /entəˈteɪnɪŋ/ có tính giải trí
event /ɪˈvent/ sự kiện
exhibition /eksɪˈbɪʃn/ sự triễn lãm
fact /fækt/ thực tế, sự thực
fair /feə(r)/ công bằng
game show /geɪm ʃəʊ/ trò chơi truyền hình
human /ˈhjuːmən/ con người
instructor /ɪnˈstrʌktər/ người hướng dẫn
live /laɪv/ sống động
local /ˈləʊkl/ thuộc về địa phương
main /meɪn/ chính, quan trọng
manner /ˈmænər/ cách cư xử, cách ứng xử
MC /em ˈsiː/ người dẫn chương trình
monthly /ˈmʌnθli/ hàng tháng
national /ˈnæʃnəl/ thuộc về quốc gia
national television /ˈnæʃnəl ˈtelɪvɪʒəln/ đài truyền hình quốc gia
news programme /njuːz ˈprəʊɡræm/ chương trình thời sự
newspaper /ˈnjuːzpeɪpər/ báo
newsreader /ˈnjuːzriːdər/ người đọc bản tin
outdoor activity /ˈaʊtdɔːr ækˈtɪvɪti / hoạt động ngoài trời
partner /ˈpɑːtnər/ đối tác, bạn
penguin /ˈpeŋɡwɪn/ chim cánh cụt
popular /ˈpɒpjʊlər/ phổ biến
programme /ˈprəʊɡræm/ chương trình
remote control /rɪˈməʊt kənˈtrəʊl/ cái điểu khiến
reporter /rɪˈpɔːtə(r)/ phóng viên
schedule /ˈʃedjuːl/ lịch trình
sport programme /spɔːt ˈprəʊɡræm/ chương trình thể thao
viewer /ˈvjuːər/ người xem
volume button /ˈvɒljuːm ˈbʌtən / nút âm lượng
weather girl /ˈweðə ɡɜːl/ người đưa tin thời tiết (nữ)
weatherman /ˈweðəmæn/ người đưa tin thời tiết (nam)
wheelbarrow /ˈwiːlbærəʊ/ xe rùa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi