Unit 6: Our Tet holiday - Vocabulary

Thứ năm - 09/06/2022 22:03
New words Transcription Meaning
peach blossom /piːtʃ ˈblɒsəm/ hoa đào
apricot blossom /ˈeɪprɪkɒt ˈblɒsəm/ hoa mai
kumquat tree /ˈkʌmkwɒt triː/ cây quất
the new year tree /ðə njuː jɪə(r) triː/ cây nêu
sticky rice /ˈstɪki raɪs/ gạo nếp
jellied meat /ˈdʒelid miːt/ thịt đông
lean pork paste /liːn pɔːk peɪst/ giò lụa
pickled onion /ˈpɪkld ˈʌnjən/ dưa hành
dried candied fruits /draɪd ˈkændid fruːts/ mứt hoa quả
spring festival /sprɪŋ ˈfestɪvl/ hội xuân
parallel couplet /ˈpærəlel ˈkʌplət/ câu đối
dragon dance /ˈdræɡən dɑːns/ múa lân
Kitchen God /ˈkɪtʃɪn gɒd/ táo quân
fireworks /ˈfaɪəwɜːks/ pháo hoa
first caller /fɜːst ˈkɔːlə(r)/ người xông đất
first foot /fɜːst fʊt/ xông đất
go to pagoda to pray for /gəʊ tuː pəˈɡəʊdə tuː preɪ fə (r)/ đi chùa để cầu nguyện
exchange new year’s wishes /ɪksˈtʃeɪndʒ njuː jɪə(r)s wɪʃɪz/ chúc tết nhau
dress up /dres ʌp/ ăn diện
sweep the floor /swiːp ðə flɔː(r)/ quét nhà
celebrate /ˈselɪbreɪt/ kỷ niệm
family gathering /ˈfæməli ˈɡæðərɪŋ/ sự sum họp gia đình
decoration /dekəˈreɪʃn/ sự trang trí
lucky money /ˈlʌki ˈmʌni/ tiền lì xì
calendar /ˈkælɪndər/ lịch
lunar /ˈluːnər/ thuộc mặt trăng (thuộc âm lịch)
special /ˈspeʃəl/ đặc biệt
firework /ˈfaɪəwɜːk/ pháo hoa
relative /ˈrelətɪv/ người thân, họ hàng
present /ˈprezənt/ quà tặng
furniture /ˈfɜːrnɪtʃər/ đồ nội thất
decorate /ˈdekəreɪt/ trang trí
rubbish /ˈrʌbɪʃ/ rác thải
behave /bɪˈheɪv/ cư xử
make a wish /meɪkə wɪʃ/ ước một điều ước
midnight /ˈmɪdnaɪt/ nửa đêm
rooster /ˈruːstər/ con gà trống
welcome /ˈwelkəm/ chào đón, tiếp dón
colourful /ˈkʌləfəl/ đa sắc màu
envelope /ˈenvələʊp/ bao thư, phong bì
belief /bɪˈliːf/ niềm tin
backward /ˈbækwəd/ sự thụt lùi
poverty /ˈpɒvəti/ sự nghèo đói

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi