Unit 10: Our houses in the future - Pronounciation

Thứ sáu - 17/06/2022 18:23
1. Stress in two syllable words (Trọng âm của từ có 2 âm tiết)
        - Trọng âm rơi vào âm tiết đầu khi âm tiết thứ hai của âm tiết đó chứa 1 nguyên âm ngắn và kết thúc với ít hơn hoặc bằng 1 phụ âm.
        - Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai khi âm tiết thứ hai của âm tiết đó chứa 1 nguyên âm dài hoặc 1 nguyên âm đôi hoặc kết thúc bằng 2 phụ âm trở lên.
        Nếu từ đó là danh từ hoặc tính từ: Nhấn trọng âm vào âm tiết thứ nhất. 
        Nếu từ đó là Động từ: Nhấn trọng âm vào âm tiết thứ 2.
 
Trọng âm rơi vào âm tiết đầu Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai
Words Transcription Words Transcription
answer /ˈænsər/ account /əˈkaʊnt/
chapter /ˈtʃæptər/ adapt /əˈdæpt/
summer /ˈsʌmər/ address /əˈdres/
question /ˈkwestʃən/ amongst /əˈmʌŋst/
during /ˈdʊrɪŋ/ before /bɪˈfɔːr/
music /ˈmjuzɪk/ beside /bɪˈsaɪd/
practise /ˈpræktɪs/ believe /bɪˈliːv/
ticket /ˈtɪkɪt/ decide /dɪˈsaɪd/
traffic /ˈtræfɪk/ detect /dɪˈtekt/
visit /ˈvɪzɪt/ decrease /dɪˈkriːs/
Ngoại lệ: Âm thứ hai là nguyên âm ngắn và kết thúc bởi 1 phụ âm (hoặc không có phụ âm) có dạng er, en, ish, age ở cuối thường nhấn trọng âm ở âm tiết thứ nhất.
Ví dụ: enter, open, manage, happen, answer, listen, finish, study, offer, damage.
(*) Một số ghi chú:
  • Các từ hai âm tiết tận cùng bằng ever thì nhấn vào chính ever.
Ví dụ: forever, however, whenever, whatever, whoever b.
  • Từ kết thúc bằng các đuôi how, what, where, sẽ nhấn trọng âm ở âm đầu tiên.
Ví dụ: anywhere, somehow.
  • Âm tiết cuối chứa /ow/ sẽ nhấn trọng âm ở âm thứ nhất.
Ví dụ: borrow/ ‘bɒr.əʊ, follow/’fɒlou, narrow/’nær.əʊ (allow là ngoại lệ vì chữ “a” đứng đầu thường không được nhấn trọng âm).
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi